Hệ thống tưới

Đầu tưới dạng phun xòe Mini inLine
Đề xuất áp dụng cho vườn cây ăn quả, cho các cây phục vụ cảnh quan và sân vườn

- Facilitates loop type installation
- Manufactured from virgin plastic for stable performance
- Factory-sealed button dripper
- Turbulent flow path with wide cross-sectional area ensures clog resistance
- Narrow cross-shaped inlet acts as a filter
- Colored base facilitates easy identification of flow rate
- 4 mm barbed connection on both sides facilitates dripper looping around tree trunk
- Manufacturing coefficient of variation CV ≤3% ensures high field emission uniformity (EU)

- Ứng dụng cho các hệ thống tưới bố trí đầu tưới theo dạng vòng lặp xung quanh gốc
- Sản xuất từ nhựa nguyên chất cho hiệu suất ổn định
- Kết cấu nút kín như đầu tưới nhỏ giọt dạng khuy áo
- Bố chí cơ chế với các đường dẫn dòng tạo nên dòng chảy hỗn loạn với diện tích mặt cắt ngang rộng đảm bảo chống tắc nghẽn
- Bộ chia phân bổ nước hình chữ thập có cấu tạo một bộ lọc để tránh gây tắc
- Phân biệt bằng màu khác nhau tạo điều kiện dễ dàng xác định các tốc độ dòng chảy cho từng loại đầu tưới
- Nối ngàm với đầu ngàm 4 mm tạo điều kiện cho vòng lặp tại gốc tập trung tưới nhỏ giọt xung quanh thân cây
- Hệ số biến đổi CV ≤ 3% đảm bảo độ đồng đều nhỏ giọt cao (EU) trên bề mặt ruộng

TECHNICAL DATA

 
 
Mini in Line
Catalog

 

 

 

Ý kiến của bạn
Tên của bạn * :
E-mail * :
Tiêu đề * :
Nội dung * (Bạn vui lòng gõ tiếng việt có dấu):
 
Mã bảo mật * :   
   
Sản phẩm khác