Giải pháp đúng về lệch dạ múi khế trên bò sữa
Bò sữa sau sinh 2 ngày vẫn chưa thể ăn được nhiều. Sự nhai lại và lượng sữa sản xuất được rất ít. Ch...

Phân tích & Bình luận

Video

Những hội thảo do Dairy Việt Nam