Phát hiện mới về màng cầu béo trong sữa

03.08.2017

Những kết quả nghiên cứu về màng cầu béo (MFGM) đóng vai trò quan trọng trong kh...

Lượt xem : 39,691 Bình luận : 0

Lượt xem : 20,136 Bình luận : 0

Lượt xem : 22,157 Bình luận : 0

Lượt xem : 24,792 Bình luận : 0

Lượt xem : 19,890 Bình luận : 0

Lượt xem : 25,263 Bình luận : 0

Phương pháp cạn sữa đột ngột

15.09.2015

Trước khi bò đẻ có một thời gian nghỉ không vắt sữa, gọi là thời kỳ cạn sữa. Mục...

Lượt xem : 10,556 Bình luận : 0

Lượt xem : 25,010 Bình luận : 0

Lượt xem : 19,090 Bình luận : 0

Lượt xem : 24,697 Bình luận : 0

Lượt xem : 18,956 Bình luận : 0

Lượt xem : 25,507 Bình luận : 0

Bụi từ các trại chăn nuôi bò sữa không có khả năng gây nguy hiểm cho cộng đồng sinh sống gần đó

05.05.2016

Rob Dungan – nhà vi sinh vật học tại Cơ quan Nghiên cứu nông nghiệp (ARS) đang n...

Lượt xem : 23,842 Bình luận : 0

Lượt xem : 25,407 Bình luận : 0

Lượt xem : 44,362 Bình luận : 0

Lượt xem : 27,324 Bình luận : 0

Lượt xem : 24,510 Bình luận : 0

Lượt xem : 172,280 Bình luận : 0

Hình ảnh hoạt động

Hỏi đáp nhiều nhất