Phát hiện mới về màng cầu béo trong sữa

03.08.2017

Những kết quả nghiên cứu về màng cầu béo (MFGM) đóng vai trò quan trọng trong kh...

Lượt xem : 40,065 Bình luận : 0

Lượt xem : 20,447 Bình luận : 0

Lượt xem : 22,457 Bình luận : 0

Lượt xem : 25,093 Bình luận : 0

Lượt xem : 20,185 Bình luận : 0

Lượt xem : 25,584 Bình luận : 0

Phương pháp cạn sữa đột ngột

15.09.2015

Trước khi bò đẻ có một thời gian nghỉ không vắt sữa, gọi là thời kỳ cạn sữa. Mục...

Lượt xem : 10,839 Bình luận : 0

Lượt xem : 25,311 Bình luận : 0

Lượt xem : 19,396 Bình luận : 0

Lượt xem : 25,280 Bình luận : 0

Lượt xem : 19,281 Bình luận : 0

Lượt xem : 25,773 Bình luận : 0

Bụi từ các trại chăn nuôi bò sữa không có khả năng gây nguy hiểm cho cộng đồng sinh sống gần đó

05.05.2016

Rob Dungan – nhà vi sinh vật học tại Cơ quan Nghiên cứu nông nghiệp (ARS) đang n...

Lượt xem : 24,167 Bình luận : 0

Lượt xem : 25,778 Bình luận : 0

Lượt xem : 44,752 Bình luận : 0

Lượt xem : 27,637 Bình luận : 0

Lượt xem : 24,807 Bình luận : 0

Lượt xem : 177,643 Bình luận : 0

Hình ảnh hoạt động

Hỏi đáp nhiều nhất