Phát hiện mới về màng cầu béo trong sữa

03.08.2017

Những kết quả nghiên cứu về màng cầu béo (MFGM) đóng vai trò quan trọng trong kh...

Lượt xem : 41,869 Bình luận : 0

Lượt xem : 21,723 Bình luận : 0

Lượt xem : 23,568 Bình luận : 0

Lượt xem : 26,324 Bình luận : 0

Lượt xem : 21,337 Bình luận : 0

Lượt xem : 26,875 Bình luận : 0

Phương pháp cạn sữa đột ngột

15.09.2015

Trước khi bò đẻ có một thời gian nghỉ không vắt sữa, gọi là thời kỳ cạn sữa. Mục...

Lượt xem : 11,872 Bình luận : 0

Lượt xem : 26,468 Bình luận : 0

Lượt xem : 20,535 Bình luận : 0

Lượt xem : 27,032 Bình luận : 0

Lượt xem : 20,575 Bình luận : 0

Lượt xem : 26,813 Bình luận : 0

Bụi từ các trại chăn nuôi bò sữa không có khả năng gây nguy hiểm cho cộng đồng sinh sống gần đó

05.05.2016

Rob Dungan – nhà vi sinh vật học tại Cơ quan Nghiên cứu nông nghiệp (ARS) đang n...

Lượt xem : 25,321 Bình luận : 0

Lượt xem : 27,087 Bình luận : 0

Lượt xem : 46,161 Bình luận : 0

Lượt xem : 28,743 Bình luận : 0

Lượt xem : 25,908 Bình luận : 0

Lượt xem : 186,847 Bình luận : 0

Hình ảnh hoạt động

Hỏi đáp nhiều nhất