Phát hiện mới về màng cầu béo trong sữa

03.08.2017

Những kết quả nghiên cứu về màng cầu béo (MFGM) đóng vai trò quan trọng trong kh...

Lượt xem : 47,894 Bình luận : 0

Lượt xem : 26,017 Bình luận : 0

Lượt xem : 27,891 Bình luận : 0

Lượt xem : 30,484 Bình luận : 0

Lượt xem : 25,347 Bình luận : 0

Lượt xem : 31,677 Bình luận : 0

Phương pháp cạn sữa đột ngột

15.09.2015

Trước khi bò đẻ có một thời gian nghỉ không vắt sữa, gọi là thời kỳ cạn sữa. Mục...

Lượt xem : 16,816 Bình luận : 0

Lượt xem : 31,537 Bình luận : 0

Lượt xem : 25,959 Bình luận : 0

Lượt xem : 32,355 Bình luận : 0

Lượt xem : 26,320 Bình luận : 0

Lượt xem : 31,716 Bình luận : 0

Bụi từ các trại chăn nuôi bò sữa không có khả năng gây nguy hiểm cho cộng đồng sinh sống gần đó

05.05.2016

Rob Dungan – nhà vi sinh vật học tại Cơ quan Nghiên cứu nông nghiệp (ARS) đang n...

Lượt xem : 29,478 Bình luận : 0

Lượt xem : 32,485 Bình luận : 0

Lượt xem : 50,807 Bình luận : 0

Lượt xem : 33,023 Bình luận : 0

Lượt xem : 30,001 Bình luận : 0

Lượt xem : 210,523 Bình luận : 0

Hình ảnh hoạt động

Hỏi đáp nhiều nhất