Phát hiện mới về màng cầu béo trong sữa

03.08.2017

Những kết quả nghiên cứu về màng cầu béo (MFGM) đóng vai trò quan trọng trong kh...

Lượt xem : 44,604 Bình luận : 0

Lượt xem : 23,679 Bình luận : 0

Lượt xem : 25,493 Bình luận : 0

Lượt xem : 28,231 Bình luận : 0

Lượt xem : 23,193 Bình luận : 0

Lượt xem : 28,964 Bình luận : 0

Phương pháp cạn sữa đột ngột

15.09.2015

Trước khi bò đẻ có một thời gian nghỉ không vắt sữa, gọi là thời kỳ cạn sữa. Mục...

Lượt xem : 13,694 Bình luận : 0

Lượt xem : 28,403 Bình luận : 0

Lượt xem : 22,546 Bình luận : 0

Lượt xem : 29,052 Bình luận : 0

Lượt xem : 22,903 Bình luận : 0

Lượt xem : 28,659 Bình luận : 0

Bụi từ các trại chăn nuôi bò sữa không có khả năng gây nguy hiểm cho cộng đồng sinh sống gần đó

05.05.2016

Rob Dungan – nhà vi sinh vật học tại Cơ quan Nghiên cứu nông nghiệp (ARS) đang n...

Lượt xem : 27,218 Bình luận : 0

Lượt xem : 29,381 Bình luận : 0

Lượt xem : 48,262 Bình luận : 0

Lượt xem : 30,696 Bình luận : 0

Lượt xem : 27,752 Bình luận : 0

Lượt xem : 196,730 Bình luận : 0

Hình ảnh hoạt động

Hỏi đáp nhiều nhất