Phát hiện mới về màng cầu béo trong sữa

03.08.2017

Những kết quả nghiên cứu về màng cầu béo (MFGM) đóng vai trò quan trọng trong kh...

Lượt xem : 46,711 Bình luận : 0

Lượt xem : 25,314 Bình luận : 0

Lượt xem : 27,170 Bình luận : 0

Lượt xem : 29,815 Bình luận : 0

Lượt xem : 24,689 Bình luận : 0

Lượt xem : 30,827 Bình luận : 0

Phương pháp cạn sữa đột ngột

15.09.2015

Trước khi bò đẻ có một thời gian nghỉ không vắt sữa, gọi là thời kỳ cạn sữa. Mục...

Lượt xem : 16,135 Bình luận : 0

Lượt xem : 30,851 Bình luận : 0

Lượt xem : 25,181 Bình luận : 0

Lượt xem : 31,601 Bình luận : 0

Lượt xem : 25,502 Bình luận : 0

Lượt xem : 31,035 Bình luận : 0

Bụi từ các trại chăn nuôi bò sữa không có khả năng gây nguy hiểm cho cộng đồng sinh sống gần đó

05.05.2016

Rob Dungan – nhà vi sinh vật học tại Cơ quan Nghiên cứu nông nghiệp (ARS) đang n...

Lượt xem : 28,781 Bình luận : 0

Lượt xem : 31,580 Bình luận : 0

Lượt xem : 50,029 Bình luận : 0

Lượt xem : 32,270 Bình luận : 0

Lượt xem : 29,302 Bình luận : 0

Lượt xem : 206,504 Bình luận : 0

Hình ảnh hoạt động

Hỏi đáp nhiều nhất