Phát hiện mới về màng cầu béo trong sữa

03.08.2017

Những kết quả nghiên cứu về màng cầu béo (MFGM) đóng vai trò quan trọng trong kh...

Lượt xem : 40,893 Bình luận : 0

Lượt xem : 21,003 Bình luận : 0

Lượt xem : 22,902 Bình luận : 0

Lượt xem : 25,588 Bình luận : 0

Lượt xem : 20,656 Bình luận : 0

Lượt xem : 26,102 Bình luận : 0

Phương pháp cạn sữa đột ngột

15.09.2015

Trước khi bò đẻ có một thời gian nghỉ không vắt sữa, gọi là thời kỳ cạn sữa. Mục...

Lượt xem : 11,250 Bình luận : 0

Lượt xem : 25,754 Bình luận : 0

Lượt xem : 19,848 Bình luận : 0

Lượt xem : 26,055 Bình luận : 0

Lượt xem : 19,799 Bình luận : 0

Lượt xem : 26,189 Bình luận : 0

Bụi từ các trại chăn nuôi bò sữa không có khả năng gây nguy hiểm cho cộng đồng sinh sống gần đó

05.05.2016

Rob Dungan – nhà vi sinh vật học tại Cơ quan Nghiên cứu nông nghiệp (ARS) đang n...

Lượt xem : 24,666 Bình luận : 0

Lượt xem : 26,386 Bình luận : 0

Lượt xem : 45,340 Bình luận : 0

Lượt xem : 28,107 Bình luận : 0

Lượt xem : 25,245 Bình luận : 0

Lượt xem : 183,308 Bình luận : 0

Hình ảnh hoạt động

Hỏi đáp nhiều nhất