Phát hiện mới về màng cầu béo trong sữa

03.08.2017

Những kết quả nghiên cứu về màng cầu béo (MFGM) đóng vai trò quan trọng trong kh...

Lượt xem : 42,691 Bình luận : 0

Lượt xem : 22,355 Bình luận : 0

Lượt xem : 24,187 Bình luận : 0

Lượt xem : 26,973 Bình luận : 0

Lượt xem : 21,946 Bình luận : 0

Lượt xem : 27,524 Bình luận : 0

Phương pháp cạn sữa đột ngột

15.09.2015

Trước khi bò đẻ có một thời gian nghỉ không vắt sữa, gọi là thời kỳ cạn sữa. Mục...

Lượt xem : 12,463 Bình luận : 0

Lượt xem : 27,135 Bình luận : 0

Lượt xem : 21,213 Bình luận : 0

Lượt xem : 27,726 Bình luận : 0

Lượt xem : 21,313 Bình luận : 0

Lượt xem : 27,379 Bình luận : 0

Bụi từ các trại chăn nuôi bò sữa không có khả năng gây nguy hiểm cho cộng đồng sinh sống gần đó

05.05.2016

Rob Dungan – nhà vi sinh vật học tại Cơ quan Nghiên cứu nông nghiệp (ARS) đang n...

Lượt xem : 25,945 Bình luận : 0

Lượt xem : 27,747 Bình luận : 0

Lượt xem : 46,859 Bình luận : 0

Lượt xem : 29,361 Bình luận : 0

Lượt xem : 26,485 Bình luận : 0

Lượt xem : 189,770 Bình luận : 0

Hình ảnh hoạt động

Hỏi đáp nhiều nhất