Quản lý chăn nuôi bò sữa

Ảnh hưởng của nhiệt độ cân bằng đến khả năng sống và phát triển phôi thai của noãn bào bò sau khi thủy tinh hóa

Phương pháp tiếp cận: noãn bào được lấy từ buồng trứng lò mổ. Chỉ noãn bào cấp một được sử dụng. Noãn bào được làm cân bằng trong ba nhiệt độ khác nhau: 32, 37, hoặc 41°C. Với dung dịch VS1 (7,5 ethylene glycol (EG) + 7,5% DMSO) trong 10-12 phút, sau đó chuyển qua giữ dung dịch VS2 (15% EG + 15% DMSO + 0,5 m sucrose) trong một phút. Tiếp theo noãn bào được đưa vào Cryotop (làm bằng tay) và trực tiếp rơi vào nitơ lỏng. Sau khi làm ấm lên, noãn bào đã được kiểm tra khả năng tồn tại, trưởng thành, phân chia và sản xuất phôi thai.

 

Kết quả: noãn bào được giữ ở 37°C có khả năng sống cao hơn đáng kể (p <0,05) so với nhóm 41°C, nhưng không có sự khác biệt đáng kể giữa 37 và 41 với 32°C. Tỷ lệ chín noãn trong nhóm 37°C cao hơn đáng kể so với các nhóm khác. Tỷ lệ noãn bào thoái hóa và giai đoạn lỗ hổng phôi của nhóm 41°C là cao nhất. Tỷ lệ phân bào của nhóm 37°C (38,77%) lớn hơn các nhóm khác (30,84 và 28,95% tương ứng với 32 và 41°C). Tỷ lệ phôi dâu cao nhất là nhóm 37°C (6,45%).

 

 Lược dịch: ThS. Hồ Quế Anh

 

 

Nguồn: ias-cnsh.org
Ý kiến của bạn
Tên của bạn * :
E-mail * :
Tiêu đề * :
Nội dung * (Bạn vui lòng gõ tiếng việt có dấu):
 
Mã bảo mật * :   
   
Bài viết khác