Các thiết bị của Tefen

Thiết bị cấp thuốc theo liều lượng
Giúp cấp thuốc đúng liều lượng tùy theo từng giai đoạn phát triển của vật nuôi

1 photo MixRiteMedicator-1_zps8666d62a.jpg

2 photo MixRiteMedicator-2_zps73db0592.jpg 3 photo MixRiteMedicator-3_zpsadc0431c.jpg  photo MixRiteMedicator-4_zps6b410c90.jpg  photo MixRiteMedicator-5_zpsa5e477d5.jpg  photo MixRiteMedicator-6_zps75506051.jpg

Ý kiến của bạn
Tên của bạn * :
E-mail * :
Tiêu đề * :
Nội dung * (Bạn vui lòng gõ tiếng việt có dấu):
 
Mã bảo mật * :   
   
Sản phẩm khác