Phát hiện mới về màng cầu béo trong sữa

03.08.2017

Những kết quả nghiên cứu về màng cầu béo (MFGM) đóng vai trò quan trọng trong kh...

Lượt xem : 35,758 Bình luận : 0

Lượt xem : 18,065 Bình luận : 0

Lượt xem : 20,253 Bình luận : 0

Lượt xem : 22,953 Bình luận : 0

Lượt xem : 18,159 Bình luận : 0

Lượt xem : 23,118 Bình luận : 0

Phương pháp cạn sữa đột ngột

15.09.2015

Trước khi bò đẻ có một thời gian nghỉ không vắt sữa, gọi là thời kỳ cạn sữa. Mục...

Lượt xem : 8,891 Bình luận : 0

Lượt xem : 22,965 Bình luận : 0

Lượt xem : 17,207 Bình luận : 0

Lượt xem : 22,622 Bình luận : 0

Lượt xem : 16,989 Bình luận : 0

Lượt xem : 23,601 Bình luận : 0

Bụi từ các trại chăn nuôi bò sữa không có khả năng gây nguy hiểm cho cộng đồng sinh sống gần đó

05.05.2016

Rob Dungan – nhà vi sinh vật học tại Cơ quan Nghiên cứu nông nghiệp (ARS) đang n...

Lượt xem : 21,763 Bình luận : 0

Lượt xem : 23,312 Bình luận : 0

Lượt xem : 41,703 Bình luận : 0

Lượt xem : 25,384 Bình luận : 0

Lượt xem : 22,598 Bình luận : 0

Lượt xem : 148,622 Bình luận : 0

Hình ảnh hoạt động

Hỏi đáp nhiều nhất