Phát hiện mới về màng cầu béo trong sữa

03.08.2017

Những kết quả nghiên cứu về màng cầu béo (MFGM) đóng vai trò quan trọng trong kh...

Lượt xem : 38,587 Bình luận : 0

Lượt xem : 19,393 Bình luận : 0

Lượt xem : 21,436 Bình luận : 0

Lượt xem : 24,068 Bình luận : 0

Lượt xem : 19,154 Bình luận : 0

Lượt xem : 24,463 Bình luận : 0

Phương pháp cạn sữa đột ngột

15.09.2015

Trước khi bò đẻ có một thời gian nghỉ không vắt sữa, gọi là thời kỳ cạn sữa. Mục...

Lượt xem : 9,891 Bình luận : 0

Lượt xem : 24,200 Bình luận : 0

Lượt xem : 18,340 Bình luận : 0

Lượt xem : 23,836 Bình luận : 0

Lượt xem : 18,113 Bình luận : 0

Lượt xem : 24,781 Bình luận : 0

Bụi từ các trại chăn nuôi bò sữa không có khả năng gây nguy hiểm cho cộng đồng sinh sống gần đó

05.05.2016

Rob Dungan – nhà vi sinh vật học tại Cơ quan Nghiên cứu nông nghiệp (ARS) đang n...

Lượt xem : 23,031 Bình luận : 0

Lượt xem : 24,563 Bình luận : 0

Lượt xem : 43,486 Bình luận : 0

Lượt xem : 26,529 Bình luận : 0

Lượt xem : 23,753 Bình luận : 0

Lượt xem : 165,326 Bình luận : 0

Hình ảnh hoạt động

Hỏi đáp nhiều nhất