Phát hiện mới về màng cầu béo trong sữa

03.08.2017

Những kết quả nghiên cứu về màng cầu béo (MFGM) đóng vai trò quan trọng trong kh...

Lượt xem : 48,124 Bình luận : 0

Lượt xem : 26,219 Bình luận : 0

Lượt xem : 28,090 Bình luận : 0

Lượt xem : 30,701 Bình luận : 0

Lượt xem : 25,560 Bình luận : 0

Lượt xem : 31,914 Bình luận : 0

Phương pháp cạn sữa đột ngột

15.09.2015

Trước khi bò đẻ có một thời gian nghỉ không vắt sữa, gọi là thời kỳ cạn sữa. Mục...

Lượt xem : 17,015 Bình luận : 0

Lượt xem : 31,727 Bình luận : 0

Lượt xem : 26,169 Bình luận : 0

Lượt xem : 32,558 Bình luận : 0

Lượt xem : 26,527 Bình luận : 0

Lượt xem : 31,919 Bình luận : 0

Bụi từ các trại chăn nuôi bò sữa không có khả năng gây nguy hiểm cho cộng đồng sinh sống gần đó

05.05.2016

Rob Dungan – nhà vi sinh vật học tại Cơ quan Nghiên cứu nông nghiệp (ARS) đang n...

Lượt xem : 29,700 Bình luận : 0

Lượt xem : 32,744 Bình luận : 0

Lượt xem : 51,050 Bình luận : 0

Lượt xem : 33,256 Bình luận : 0

Lượt xem : 30,225 Bình luận : 0

Lượt xem : 211,415 Bình luận : 0

Hình ảnh hoạt động

Hỏi đáp nhiều nhất