Phát hiện mới về màng cầu béo trong sữa

03.08.2017

Những kết quả nghiên cứu về màng cầu béo (MFGM) đóng vai trò quan trọng trong kh...

Lượt xem : 39,133 Bình luận : 0

Lượt xem : 19,779 Bình luận : 0

Lượt xem : 21,812 Bình luận : 0

Lượt xem : 24,454 Bình luận : 0

Lượt xem : 19,549 Bình luận : 0

Lượt xem : 24,869 Bình luận : 0

Phương pháp cạn sữa đột ngột

15.09.2015

Trước khi bò đẻ có một thời gian nghỉ không vắt sữa, gọi là thời kỳ cạn sữa. Mục...

Lượt xem : 10,239 Bình luận : 0

Lượt xem : 24,622 Bình luận : 0

Lượt xem : 18,744 Bình luận : 0

Lượt xem : 24,266 Bình luận : 0

Lượt xem : 18,581 Bình luận : 0

Lượt xem : 25,183 Bình luận : 0

Bụi từ các trại chăn nuôi bò sữa không có khả năng gây nguy hiểm cho cộng đồng sinh sống gần đó

05.05.2016

Rob Dungan – nhà vi sinh vật học tại Cơ quan Nghiên cứu nông nghiệp (ARS) đang n...

Lượt xem : 23,462 Bình luận : 0

Lượt xem : 25,007 Bình luận : 0

Lượt xem : 43,952 Bình luận : 0

Lượt xem : 26,956 Bình luận : 0

Lượt xem : 24,161 Bình luận : 0

Lượt xem : 168,950 Bình luận : 0

Hình ảnh hoạt động

Hỏi đáp nhiều nhất