Phát hiện mới về màng cầu béo trong sữa

03.08.2017

Những kết quả nghiên cứu về màng cầu béo (MFGM) đóng vai trò quan trọng trong kh...

Lượt xem : 15,154 Bình luận : 0

Lượt xem : 9,341 Bình luận : 0

Lượt xem : 17,380 Bình luận : 0

Lượt xem : 14,818 Bình luận : 0

Lượt xem : 14,415 Bình luận : 0

Lượt xem : 14,613 Bình luận : 0

Phương pháp cạn sữa đột ngột

15.09.2015

Trước khi bò đẻ có một thời gian nghỉ không vắt sữa, gọi là thời kỳ cạn sữa. Mục...

Lượt xem : 7,058 Bình luận : 0

Lượt xem : 17,427 Bình luận : 0

Lượt xem : 13,644 Bình luận : 0

Lượt xem : 18,747 Bình luận : 0

Lượt xem : 11,838 Bình luận : 0

Lượt xem : 16,769 Bình luận : 0

Bụi từ các trại chăn nuôi bò sữa không có khả năng gây nguy hiểm cho cộng đồng sinh sống gần đó

05.05.2016

Rob Dungan – nhà vi sinh vật học tại Cơ quan Nghiên cứu nông nghiệp (ARS) đang n...

Lượt xem : 15,255 Bình luận : 0

Lượt xem : 17,242 Bình luận : 0

Lượt xem : 16,866 Bình luận : 0

Lượt xem : 19,889 Bình luận : 0

Lượt xem : 19,788 Bình luận : 0

Lượt xem : 118,095 Bình luận : 0

Hình ảnh hoạt động

Hỏi đáp nhiều nhất