Phát hiện mới về màng cầu béo trong sữa

03.08.2017

Những kết quả nghiên cứu về màng cầu béo (MFGM) đóng vai trò quan trọng trong kh...

Lượt xem : 17,163 Bình luận : 0

Lượt xem : 13,196 Bình luận : 0

Lượt xem : 18,737 Bình luận : 0

Lượt xem : 18,304 Bình luận : 0

Lượt xem : 15,874 Bình luận : 0

Lượt xem : 16,830 Bình luận : 0

Phương pháp cạn sữa đột ngột

15.09.2015

Trước khi bò đẻ có một thời gian nghỉ không vắt sữa, gọi là thời kỳ cạn sữa. Mục...

Lượt xem : 7,760 Bình luận : 0

Lượt xem : 19,599 Bình luận : 0

Lượt xem : 14,374 Bình luận : 0

Lượt xem : 20,525 Bình luận : 0

Lượt xem : 13,725 Bình luận : 0

Lượt xem : 18,163 Bình luận : 0

Bụi từ các trại chăn nuôi bò sữa không có khả năng gây nguy hiểm cho cộng đồng sinh sống gần đó

05.05.2016

Rob Dungan – nhà vi sinh vật học tại Cơ quan Nghiên cứu nông nghiệp (ARS) đang n...

Lượt xem : 16,640 Bình luận : 0

Lượt xem : 20,120 Bình luận : 0

Lượt xem : 19,304 Bình luận : 0

Lượt xem : 21,730 Bình luận : 0

Lượt xem : 20,822 Bình luận : 0

Lượt xem : 124,391 Bình luận : 0

Hình ảnh hoạt động

Hỏi đáp nhiều nhất