Phát hiện mới về màng cầu béo trong sữa

03.08.2017

Những kết quả nghiên cứu về màng cầu béo (MFGM) đóng vai trò quan trọng trong kh...

Lượt xem : 18,331 Bình luận : 0

Lượt xem : 13,996 Bình luận : 0

Lượt xem : 19,222 Bình luận : 0

Lượt xem : 19,348 Bình luận : 0

Lượt xem : 16,820 Bình luận : 0

Lượt xem : 17,772 Bình luận : 0

Phương pháp cạn sữa đột ngột

15.09.2015

Trước khi bò đẻ có một thời gian nghỉ không vắt sữa, gọi là thời kỳ cạn sữa. Mục...

Lượt xem : 8,026 Bình luận : 0

Lượt xem : 20,232 Bình luận : 0

Lượt xem : 15,016 Bình luận : 0

Lượt xem : 21,007 Bình luận : 0

Lượt xem : 14,190 Bình luận : 0

Lượt xem : 18,564 Bình luận : 0

Bụi từ các trại chăn nuôi bò sữa không có khả năng gây nguy hiểm cho cộng đồng sinh sống gần đó

05.05.2016

Rob Dungan – nhà vi sinh vật học tại Cơ quan Nghiên cứu nông nghiệp (ARS) đang n...

Lượt xem : 17,526 Bình luận : 0

Lượt xem : 20,749 Bình luận : 0

Lượt xem : 21,014 Bình luận : 0

Lượt xem : 22,443 Bình luận : 0

Lượt xem : 21,322 Bình luận : 0

Lượt xem : 127,889 Bình luận : 0

Hình ảnh hoạt động

Hỏi đáp nhiều nhất