Phát hiện mới về màng cầu béo trong sữa

03.08.2017

Những kết quả nghiên cứu về màng cầu béo (MFGM) đóng vai trò quan trọng trong kh...

Lượt xem : 15,985 Bình luận : 0

Lượt xem : 10,802 Bình luận : 0

Lượt xem : 18,239 Bình luận : 0

Lượt xem : 15,953 Bình luận : 0

Lượt xem : 15,054 Bình luận : 0

Lượt xem : 15,425 Bình luận : 0

Phương pháp cạn sữa đột ngột

15.09.2015

Trước khi bò đẻ có một thời gian nghỉ không vắt sữa, gọi là thời kỳ cạn sữa. Mục...

Lượt xem : 7,394 Bình luận : 0

Lượt xem : 18,901 Bình luận : 0

Lượt xem : 13,968 Bình luận : 0

Lượt xem : 19,885 Bình luận : 0

Lượt xem : 12,669 Bình luận : 0

Lượt xem : 17,683 Bình luận : 0

Bụi từ các trại chăn nuôi bò sữa không có khả năng gây nguy hiểm cho cộng đồng sinh sống gần đó

05.05.2016

Rob Dungan – nhà vi sinh vật học tại Cơ quan Nghiên cứu nông nghiệp (ARS) đang n...

Lượt xem : 15,694 Bình luận : 0

Lượt xem : 18,110 Bình luận : 0

Lượt xem : 18,254 Bình luận : 0

Lượt xem : 20,562 Bình luận : 0

Lượt xem : 20,266 Bình luận : 0

Lượt xem : 121,358 Bình luận : 0

Hình ảnh hoạt động

Hỏi đáp nhiều nhất