Phát hiện mới về màng cầu béo trong sữa

03.08.2017

Những kết quả nghiên cứu về màng cầu béo (MFGM) đóng vai trò quan trọng trong kh...

Lượt xem : 37,642 Bình luận : 0

Lượt xem : 18,658 Bình luận : 0

Lượt xem : 20,819 Bình luận : 0

Lượt xem : 23,456 Bình luận : 0

Lượt xem : 18,613 Bình luận : 0

Lượt xem : 23,732 Bình luận : 0

Phương pháp cạn sữa đột ngột

15.09.2015

Trước khi bò đẻ có một thời gian nghỉ không vắt sữa, gọi là thời kỳ cạn sữa. Mục...

Lượt xem : 9,310 Bình luận : 0

Lượt xem : 23,524 Bình luận : 0

Lượt xem : 17,716 Bình luận : 0

Lượt xem : 23,117 Bình luận : 0

Lượt xem : 17,492 Bình luận : 0

Lượt xem : 24,110 Bình luận : 0

Bụi từ các trại chăn nuôi bò sữa không có khả năng gây nguy hiểm cho cộng đồng sinh sống gần đó

05.05.2016

Rob Dungan – nhà vi sinh vật học tại Cơ quan Nghiên cứu nông nghiệp (ARS) đang n...

Lượt xem : 22,343 Bình luận : 0

Lượt xem : 23,892 Bình luận : 0

Lượt xem : 42,476 Bình luận : 0

Lượt xem : 25,897 Bình luận : 0

Lượt xem : 23,085 Bình luận : 0

Lượt xem : 157,299 Bình luận : 0

Hình ảnh hoạt động

Hỏi đáp nhiều nhất