Thức ăn cho bê

Trứng lỏng làm nguồn protein thay đổi trong sữa thay thế của bê

Sử dụng các loại protein thay đổi trong sữa thay thế đã được kiểm tra về khả năng làm giảm chi phí của sữa thay thế mà không có ảnh hưởng âm tính đến năng suất của bê. Ba nghiên cứu đã được triển khai để đánh giá năng suất của các bê được ăn sữa thay thế sử dụng trứng lỏng như là nguồn protein thay đổi và để xác định nồng độ tối ưu của trứng lỏng khi đưa vào trong sữa thay thế

Các bê trong các thí nghiệm 1 và 2 đã được chỉ định là đối chứng với sự cung cấp 100% sữa thay thế. (MILK) hoặc khẩu phần có 5% trong khẩu phần (13.5% protein) là từ trứng lỏng (5% EGG).

Các bê trong thí nghiệm 3 đã được thiết kế sử dụng một trong 4 khẩu phần: ĐC (sữa) và 5%EGG cho TN 1 và 2, hoặc khẩu phần được thiết lập có 10 hoặc 15% của khẩu phần (27 hoặc 40,5% protein) từ trứng lỏng (10% EGG, 15% EGG).

Để thí nghiệm, sữa thay thế đã được chế chứa 20% protein, 20% mỡ và đã cho ăn ở mức 454 g/ngày hoàn nguyên tới múc 12% DM. Để sản xuất khẩu phần ăn có protein trứng người ta đã sử dụng trứng vỡ/dập và đã được thanh trùng trong quá trình chế biến.

Các bê đực Holstein (n = 44 con ở thí nghiệm 1, n = 38 con ở thí nghiệm 2, và n = 120 con cho thí nghiệm 3), đã được mua về từ một chợ bán gia súc.

Các bê thí nfghiệm được nhốt trong các chuồng cá thể và nước được uống thoải mái tự do ngay từ ngày thí nghiệm đầu tiên. Khẩu phần ăn thương mại cho bê khởi đầy được cung cấp tự do cho bê ở TN1 và 2 từ ngày thứ 7 và từ ngày 1 cho bê ở TN3. Lượng ăn vào và kháng sinh sử dụng được thu thập hàng ngày.

Các bê ở TN1 được cng cấp 5%EGG đã có tăng trọng cao hơn các bê chỉ uống sữa. Không có sự khác nhau về lượng ăn vào/ngày.

Các bê ở TN2 cho ăn 5%EGG đã có tăng trọng thấp, trong khi mức ăn vào và tỷ lệ chuyển hoá thức ăn là tương tự nhau giữa nhóm ăn sữa và nhóm 5%EGG.

Các bê ở TN3, lượng trứng trong khẩu phần tăng thì tăng trọng giảm theo dạng tuyến tính trong giai đoạn được ăn sữa thay thế, nhưng tăng trọng chỉ giảm ở nhóm ăn khẩu phần 15%EGG.

Các kết quả đó đã chỉ ra rằng, trứng là một nguồn protein thay thế protein sữa trong sữa thay thế của bê khi cho ăn lên tới 10% của khẩu phần trong một chương trình nuôi dưỡng thường ở mức 0,45 kg/con/ngày.

Từ khoá: bê

• protein thay thế

• trứng lỏng Abbreviations: ADG = average daily gain

• ADFI = average daily feed intake

• MILK = all milk protein replacer

• SDWE = spray dried whole egg

• WPC = whey protein concentrate

• 5%EGG, 10%EGG, 15%EGG = a milk replacer formulated to contain 5, 10, and 15%, respectively, of the diet from liquid egg

J. Dairy Sci. 86:2612-2621

American Dairy Science Association, 2003.

Nguồn: vcn.vnn.vn
Ý kiến của bạn
Tên của bạn * :
E-mail * :
Tiêu đề * :
Nội dung * (Bạn vui lòng gõ tiếng việt có dấu):
 
Mã bảo mật * :   
   
Bài viết khác