Các bệnh thường gập ở bò sữa và cách điều trị

Ứng dụng PCR để phát hiện ký sinh trùng máu trên bò

Để xác định các tỷ lệ nhiễm bệnh ký sinh trùng máu do ve gây ra tại Zambia, một cuộc khảo sát dịch tễ các loài Theileria parva, Babesia bigemina và Anaplasma marginale trong chăn nuôi bò truyền thống bằng phương pháp PCR đã được tiến hành. Trong số 71 con bò giống địa phương Zambian có 28 con (39,4%) cho kết quả dương tính với T. parva, 16 con (22,5%) dương tính với B. bigemina và 34 con (47,9%) dương tính với A. marginale. Tỷ lệ nhiễm nhiều loài cùng lúc trong nhóm bò đó như sau 8,5% (6/71 con) nhiễm T. parva / B. bigemina, 16,9% (12/71 con) T. parva / A. marginale, 7,0% (5/71 con) B. bigemina / A. marginale và 2,8% (2/71 con) T. parva / B. bigemina / A. marginale.

Để dự đoán những rủi ro do việc truyền các tác nhân gây bệnh từ ve cho bò, người ta đã được thu thập tổng số là 74 con ve giống Rhipicephalus appendiculatus ở một điểm nuôi bò, nơi có tỉ lệ nhiễm T. parva cao nhất. Trong những con ve thu thập có 10 con (13,5%) cho kết quả PCR dương tính với T. parva. Các kết quả cho thấy các tỷ lệ nhiễm tác nhân gây bệnh từ ve tương đối cao trong bò Sanga và tỉ lệ nhiễm T. parva trong ve R. appendiculatus trưởng thành cũng khá cao.

Lược dịch: BSTY. Hồ Quế Anh

Nguồn: http://ias-cnsh.org
Ý kiến của bạn
Tên của bạn * :
E-mail * :
Tiêu đề * :
Nội dung * (Bạn vui lòng gõ tiếng việt có dấu):
 
Mã bảo mật * :   
   
Bài viết khác