Hệ thống tưới

Ống tưới nhỏ giọt AmnonDrip PC, CNL & PC AS
Là một phát minh mới đáp ứng được việc tưới tại các địa hình khác nhau bằng đầu tưới nhỏ giọt bù áp (PC) nằm trong ống với cơ chế chống tắc đặc biệt anti-syphon (AS) và bù áp không nhiễu khi cắt áp (CNL)
 • Versatile, all-purpose dripline
 • Pulse irrigation of greenhouses, vegetables and orchards
 • Subsurface Drip Irrigation (SDI)

MAIN FEATURES

 • Pressure-compensating (PC) for maximum accuracy at variable topography and long laterals
 • Cascade labyrinth provides strong self-cleaning turbulence
 • Hydrodynamic dripper design ensures continuous flushing of sedimentand small dirt particles
 • Low CV for maximal uniformity
 • Weir structure prevents root intrusion and sand suction
 • 3D water inlet structure improves clog resistance
 • High-quality diaphragm
 • Available as regular coil or on carton spool

SPECIAL MODELS
CNL: Pressure-compensating non-leakage design reduces lateral filling time and facilitates pulse irrigation.
PC AS: Pressure compensating anti-syphon design prevents suction at draining stage. Suitable for subsurface drip irrigation.


TECHNICAL DATA

  

  
Web
Catalog
Users
Videos
 

AmnonDrip
Catalog

  The Cascade
Labyrinth

 

Ý kiến của bạn
Tên của bạn * :
E-mail * :
Tiêu đề * :
Nội dung * (Bạn vui lòng gõ tiếng việt có dấu):
 
Mã bảo mật * :   
   
Sản phẩm khác