Kinh tế - Thị trường

Sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi thuộc hàng hóa thực hiện bình ổn giá

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn 8119/VPCP-KTTH ngày 29-9-2013, ngày 4-10, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 30/2013/TT-BYT về Danh mục sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi thuộc hàng hóa thực hiện bình ổn giá.

Theo đó, danh mục theo quy định tại Điểm h, Khoản 2, Điều 15 Luật Giá bao gồm: Sản phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ đến 36 tháng tuổi theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Y tế ban hành; sữa và các sản phẩm dinh dưỡng có chứa sữa động vật dưới dạng bột hoặc dạng lỏng có công bố sử dụng cho trẻ em dưới 6 tuổi nhưng không theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia quy định tại Khoản 1 điều này.

Danh mục nói trên là cơ sở để Bộ Tài chính quản lý giá theo quy định của pháp luật về giá. Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 20-11-2013.


Nguồn: hanoimoi.com.vn
Ý kiến của bạn
Tên của bạn * :
E-mail * :
Tiêu đề * :
Nội dung * (Bạn vui lòng gõ tiếng việt có dấu):
 
Mã bảo mật * :   
   
Bài viết khác