Sữa Thế giới

Brazil tăng nhập khẩu sữa do nguồn cung không đáp ứng đủ nhu cầu

Nhập khẩu sữa vào thị trường Brazil liên tục tăng do sản lượng sữa của Brazil không đủ đáp ứng nhu cầu của các công ty chế biến. Xuất khẩu sữa của Achentina, Chile và Uruguay sang Brazil liên tục tăng.

 Sản xuất sữa tươi đóng chai và sữa tiệt trùng vẫn là những ưu tiên trong thời kỳ bị dịch COVID-19. Thị trường sữa béo đang ổn định nhờ nhu cầu từ các nhà sản xuất kem và đồ tráng miệng đông lạnh đang tăng.

 

Nhập khẩu sữa bột nguyên kem (WMP) của Brazil tăng mạnh, chủ yếu từ Argentina và Uruguay. Giá sữa bột gầy - SMP và sữa bột nguyên kem - WMP tăng do nhu cầu lớn và nguồn cung không thể đáp ứng đủ, dẫn đến lượng hàng dự trữ giảm.

 

 

Nhập khẩu sữa tươi của Brazil từ năm 2005 – 2020

 

ĐVT: triệu lít

 

Tháng

2005

2010

2015

2016

2017

2018

2019

2020

± so với 2019

(%)

± so với 2018

(%)

1

1.441

1.872

2.205

2.070

2.098

2.160

2.203

2.232(p)

+1,3

+3,4

2

1.252

1.625

1.898

1.890

1.827

1.888

1.931

2.032(p)

+5,2

+7,6

3

1.282

1.748

2.024

1.896

1.926

1.966

2.054

2.075(p)

+1,1

+5,6

4

1.264

1.649

1.849

1.748

1.809

1.870

1.909

1.942(p)

+1,7

+3,9

5

1.298

1.627

1.884

1.740

1.905

1.728

1.973

1.930(p)

-2,2

+11,7

6

1.314

1.614

1.904

1.726

1.926

1.870

1.973

1.876 (p)

-4,9

+0,3

7

1.360

1.744

1.981

1.893

2.056

2.033

2.071

2.116(p)

+2,2

+4,1

8

1.365

1.751

2.015

1.986

2.115

2.116

2.124

2.173(p)

+2,3

+2,7

9

1.336

1.675

1.984

1.960

2.098

2.096

2.075

2.151 (p)

+3,7

+2,6

10

1.435

1.757

2.070

2.045

2.140

2.219

2.196(p)

 

 

 

11

1.447

1.957

2.060

2.050

2.151

2.206

2.174(p)

 

 

 

12

1.491

1.957

2.145

2.135

2.248

2.264

2.261(p)

 

 

 

9 tháng

11.911

15.306

17.746

16.909

17.758

17.726

18.312

18.529

 

 

So với cùng kỳ (%)

+37,7

+28,5

+15,9

-4,7

+5,0

-0,2

+3,3

+1,2

 

 

Cả năm

16.284

20.977

24.022

23.139

24.297

24.416

24.943

 

 

 

So với năm trước (%)

+34,5

+28,8

+14,5

-3,7

+5,0

+0,5

+2,2

 

 

 

Cập nhật: 14-12-2020

(p) = Ước tính

Nguồn: IBGE

 

Nhập khẩu sữa bột nguyên kem – WMP của Brazil năm 2020 - 2021

 

 

 

Nhập khẩu sữa bột gầy – SMP của Brazil năm 2020 - 2021

 

 

 

Nhập khẩu pho mát của Brazil năm 2020 - 2021

 

 

Xuất khẩu sữa đặc của Brazil năm 2020 - 2021

Nguồn: Sưu tầm
Ý kiến của bạn
Tên của bạn * :
E-mail * :
Tiêu đề * :
Nội dung * (Bạn vui lòng gõ tiếng việt có dấu):
 
Mã bảo mật * :   
   
Bài viết khác