Ba Vì đẩy mạnh phát triển sản phẩm OCOP
Sau hơn một năm thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), huyện Ba Vì đã có 9 sản phẩm đạt ...

Phân tích & Bình luận

Video

Những hội thảo do Dairy Việt Nam