Chi 32.000 tỷ trả cổ tức 5 năm, Vinamilk muốn phát...
SCIC cho rằng việc phát hành ESOP sẽ giúp Vinamilk duy trì và giữ chân được các nhân tài...

Phân tích & Bình luận

Video

Những hội thảo do Dairy Việt Nam