Vĩnh Phúc: Nghèo nhất làng bỗng thành tỷ phú từ nu...
Chá‌n cảnh làm thuê với tiền công 7.000-8.000 đồng/ngày, nuôi vịt thì thu‌a lỗ nặng, vợ chồng chị Đo...

Phân tích & Bình luận

Video

Những hội thảo do Dairy Việt Nam